Tuyên bố Quyền riêng tư

(Cập nhật lần cuối Ngày 9 tháng 1 năm 2020)

1. Điều khoản Sơ bộ

1.1 Điều khoảng chung

ThaiCupid.com ("Trang web") được sở hữu và điều hành bởi Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, một công ty đã đăng ký tại Úc ("Cupid Media", "chúng tôi", "của chúng tôi").

Cupid Media cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng người truy cập và người dùng của Trang web quan tâm đến quyền riêng tư của cũng như tính bảo mật và sự an toàn đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà họ đã cung cấp.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách Quyền Riêng tư này, Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR) hay Đạo luật Quyền Riêng tư 1988 (Cth) (hay luật có thể áp dụng khác). Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào, Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) (hay luật có thể áp dụng khác) sẽ được ưu tiên áp dụng trong bất kỳ sự không nhất quán nào, trừ khi người dùng cư trú tại một quốc gia trong Liên minh Châu Âu, trong trường hợp đó, GDPR sẽ được ưu tiên áp dụng trong bất kỳ sự không nhất quán nào.

1.2 Liên hệ

Thông tin liên hệ của chúng tôi là:

Mẫu hỗ trợ trực tuyến: Nhấp vào đây (sử dụng tùy chọn này để được hỗ trợ nhanh nhất)

Email: team@ThaiCupid.com

Điện thoại: +61 7 5571 1181

Số fax: +61 7 3103 4000

Hộp thư: ThaiCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Giám đốc: Andrew Bolton

Email Vấn đề Bảo mật: privacy@cupidmedia.com

Nếu Bạn ở Liên minh Châu Âu, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của Cupid Media tại Liên minh Châu Âu đối với các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Ngoài cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ của chúng tôi ở trên, Bạn có thể liên hệ VeraSafe đối với các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn. Để thực hiện yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng mẫu liên hệ: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ngoài ra, Bạn cũng có thể liên hệ VeraSafe tại các địa chỉ sau:

Tên: Matthew Joseph
Địa chỉ: Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Czech Republic; or

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Địa chỉ: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

1.3 Sự cho phép của bạn

Chính sách Quyền riêng tư này nêu ra các chính sách của Cupid Media liên quan đến việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn trong khi Bạn sử dụng Trang web và các Trang web Liên quan của Cupid Media. Các từ được viết hoa, chẳng hạn như "Dữ liệu Cá nhân" và "Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt", được định nghĩa trong điều 7 của chính sách này.

Với việc truy cập và sử dụng Trang web, Bạn cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này. Với việc đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập với tư cách là thành viên trên Trang web hoặc các Trang web Liên quan, Bạn cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của Bạn.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của Bạn đối với việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web hay Trang web liên quan tương ứng. Nếu Bạn là thành viên đã tạo tài khoản, Bạn có thể rút lại sự cho phép của Bạn đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của Bạn bằng cách ngừng sử dụng tài khoản của Bạn và yêu cầu tạm ngưng hay huỷ tài khoản của Bạn. Có thể thực hiện yêu cầu tạm ngưng hay huỷ ngay trên tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong điều 1.2 của Chính sách này. Xin lưu ý rằng để xóa mọi Dữ liệu Cá nhân hoặc Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt mà chúng tôi đã thu thập từ Bạn, bạn phải đưa ra yêu cầu bằng quy trình được nêu trong điều 5.6 của Chính sách Quyền riêng tư này.

2. Ẩn danh

Do tính chất của các dịch vụ do Cupid Media cung cấp, chúng tôi không thể giao dịch với Bạn mà không biết họ tên đầy đủ của Bạn. Khi Bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, Bạn cần phải sử dụng thông tin trung thực và chính xác và Bạn sẽ không được lựa chọn sử dụng biệt hiệu.

3. Việc thu thập dữ liệu

3.1 Tất cả người dùng

Bất cứ khi nào người dùng (bao gồm cả người dùng không phải là thành viên) truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin cho mục đích thống kê về việc sử dụng Trang web của bạn, chẳng hạn như:

(a) loại trình duyệt được sử dụng;
(b) URL chuyển đến;
(c) địa chỉ IP;
(d) số lượng và loại trang web được xem;
(e) ngày và thời gian truy cập; và
(f) URL thoát.

Những thông tin chúng tôi thu thập về Bạn n ày không phải là Dữ liệu Cá nhân và, trong mọi trường hợp, vẫn là ẩn danh. Chúng tôi không liên kết thông tin ẩn danh với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác trừ khi Bạn đã đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập với tư cách là thành viên tại thời điểm sử dụng. Theo đó, nếu Bạn chưa định danh chính mình trên Trang web, như bằng cách đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập với tư cách thành viên, chúng tôi sẽ không liên kết thông tin lưu lại về việc Bạn sử dụng Trang web của chúng tôi với cá nhân Bạn.

3.2 Thành viên

Khi Bạn đăng ký làm thành viên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về Bạn để cung cấp cho Bạn đầy đủ lợi ích của thành viên. Chúng tôi thu thập thông tin không định danh cũng như Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ Bạn khi Bạn đăng ký lần đầu và đôi khi sau đó nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung.

Dữ liệu Cá nhân có thể được Cupid Media thu thập bao gồm:

(a) Họ tên đầy đủ của Bạn;
(b) Địa chỉ email của Bạn;
(c) Địa chỉ cư trú của Bạn;
(d) Số điện thoại của Bạn;
(e) Một bức ảnh của Bạn;
(f) Tuổi của Bạn;
(g) Nghề nghiệp của Bạn;
(h) Mô tả về ngoại hình của Bạn;
(i) Thông tin thanh toán và thẻ tín dụng của Bạn (nếu Bạn cung cấp).

Thông tin mà chúng tôi cũng có thể thu thập và có thể được coi là tạo thành Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn:

(a) Nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc của Bạn;
(b) Quan điểm chính trị của Bạn;
(c) Tín ngưỡng tôn giáo hoặc các liên kết với các tín ngưỡng của Bạn;
(d) Niềm tin triết học của bạn hoặc tư cách thành viên công đoàn;
(e) Sức khỏe của Bạn;
(f) Sở thích, thói quen hoặc xu hướng tình dục của Bạn;
(g) Lý lịch tư pháp của Bạn (nếu Bạn là cư dân Hoa Kỳ).

Với việc truy cập và sử dụng Trang web, Bạn rõ ràng cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của bạn theo các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này.

3.3 Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Nhằm cải thiện trải nghiệm của Bạn trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, như các pixel tag, web beacon, ID thiết bị hay ID quảng cáo.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của Bạn, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn làm điều này, Bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi khác để hỗ trợ Google Analytics cho:

(a) Tích hợp nền tảng Google Marketing;
(b) Báo cáo nhân khẩu học và sở thích;
(c) Quảng cáo hiển thị bao gồm Remarketing và Báo cáo Google Display Network Impression để quảng cáo trực tuyến các dịch vụ của chúng tôi;
(d) Tối ưu hóa và cá nhân hóa các dịch vụ quảng cáo dựa trên các lần Bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi trước đây;
(e) Báo cáo việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo và tương tác với số lần hiển thị quảng cáo và việc chúng có liên quan thế nào đến lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ của Google ở Hoa Kỳ. Google Analytics không định danh từng người dùng hay kết hợp địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web.

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc loại bỏ Google Analytics cho Quảng cáo Hiển thị trong Cài đặt Quảng cáo cho tài khoản Google của Bạn.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác cũng có thể được các bên thứ ba khác sử dụng để hỗ trợ phân tích.

3.4 Bên thứ ba và phương tiện truyền thông xã hội

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty quảng cáo, các nền tảng quản lý dữ liệu và các mạng quảng cáo được ủy quyền cung cấp quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng các công nghệ theo dõi (như cookie, các pixel, web beacon, ID thiết bị hay ID quảng cáo) để thu thập thông tin về người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ. Mọi thông tin được các bên thứ ba này thu thập qua cookie là hoàn toàn ẩn danh và không thể định danh được.

Các bên thứ ba này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, Twitter, Urban Airship, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

Bạn có thể từ chối việc thu thập dữ liệu của bên thứ ba bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của Bạn hoặc bằng cách tắt hồ sơ của Bạn.

Có một số nơi trên Trang web của chúng tôi mà Bạn có thể truy cập các trang web của bên thứ ba không hoạt động theo Chính sách Quyền riêng tư này và chúng tôi không kiểm soát chúng. Các trang web bên thứ ba này có thể thu thập thông tin của Bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân. Chúng tôi khuyên Bạn nên tham khảo tuyên bố quyền riêng tư của tất cả các trang web của bên thứ ba mà Bạn truy cập.

Cupid Media cũng sử dụng các giao diện với các trang truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo và các trang khác. Nếu bạn chọn "thích" hoặc "chia sẻ" thông tin từ Trang web này thông qua các dịch vụ này, Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của dịch vụ đó. Nếu bạn là thành viên của một trang web truyền thông xã hội, các giao diện này có thể cho phép trang web truyền thông xã hội đó kết nối các lượt truy cập trang web này của Bạn với Dữ liệu cá nhân khác.

3.5 Quảng cáo gửi đến Bạn

Để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến Bạn, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu địa chỉ email của Bạn (và không có Dữ liệu Cá nhân nào khác) cho các bên thứ ba, như Facebook, để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi đến Bạn tốt hơn bằng cách sử dụng các sản phẩm như Đối tượng tùy chỉnh của Facebook.

Việc so sánh dữ liệu địa chỉ email băm của Bạn sẽ chỉ nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến Bạn và sẽ không được bên thứ ba đó sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc so sánh dữ liệu địa chỉ email băm của Bạn sẽ không được sử dụng để định danh Bạn hay địa chỉ email của Bạn và chúng tôi không cung cấp thông tin nào khác cho bên thứ ba đó.

4. Mục đích của việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

4.1 Chỉ thu thập từ Bạn

Khi hợp lý hoặc có thể làm điều này, chúng tôi sẽ cố gắng chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân về Bạn từ Bạn.

4.2 Mục đích của việc thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết một cách hợp lý cho việc:

(a) cho phép chúng tôi xử lý đơn đăng ký thành viên của Bạn và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Bạn (bao gồm tạo hồ sơ có thể xem công khai của Bạn, cho phép các thành viên tìm kiếm thành viên phù hợp và cung cấp cơ chế liên lạc giữa các thành viên);
(b) mục đích nghiên cứu và thống kê nội bộ của chúng tôi (bao gồm phân tích giá trị khách hàng và phân khúc thị trường);
(c) cho phép chúng tôi chuyển đến Bạn các thông tin hay tài liệu khác mà chúng tôi tin rằng Bạn có thể quan tâm;
(d) cho phép bộ xử lý thanh toán xử lý việc thanh toán phí đăng ký gói dịch vụ của bạn;
(e) bất kỳ mục đích nào khác được chỉ ra trong Điều khoản Sử dụng Trang web của chúng tôi

("Mục đích chính").

4.3 Lưu Giữ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ tránh:

(a) lạm dụng, can thiệp và mất mát; và
(b) bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Trong trường hợp có sự vi phạm dữ liệu nghiêm trọng có khả năng dẫn đến rủi ro đối với các quyền và tự do của Bạn, chúng tôi sẽ, không chậm trễ quá mức, thông báo cho cơ quan quản lý thích hợp. Khi có nguy cơ cao rằng việc vi phạm dữ liệu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến các quyền và tự do của Bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho Bạn về vi phạm đó mà không chậm trễ quá mức.

4.4 Hủy dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin của Bạn cho đến khi chúng tôi cần thông tin đó cho mục đích kinh doanh chính đáng và như được pháp luật hiện hành cho phép. Nếu:

(a) chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân về Bạn; và
(b) chúng tôi không còn cần Dữ liệu Cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào mà thông tin có thể được chúng tôi xử lý hoặc tiết lộ theo Chính sách này, GDPR hoặc Đạo luât Quyền riêng tư 1988 (Cth) hoặc luật có thể áp dụng khác; và
(c) chúng tôi không buộc phải giữ lại thông tin theo luật pháp của Liên minh Châu Âu, luật pháp Úc, Chính sách này, luật có thể áp dụng khác hoặc lệnh của tòa án,

chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý trong các trường hợp này để xóa thông tin hoặc để đảm bảo rằng thông tin đó bị huỷ định danh. Nếu một số thông tin nhất định đã được cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách Quyền riêng tư này, việc lưu giữ thông tin đó sẽ phải tuân theo chính sách của bên thứ ba có liên quan.

4.5 Sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Chính khi cần thiết hợp lý. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Chính sẽ bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong các quy trình đưa ra quyết định tự động.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân về Bạn cho một mục đích khác ngoài Mục đích Chính ("Mục đích Phụ") khi xảy ra trường hợp sau:

(a) Mục đích Phụ liên quan đến Mục đích Chính và, nếu Dữ liệu Cá nhân là Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt, Mục đích Phụ có liên quan trực tiếp đến Mục đích Chính; và
(b) Bạn sẽ, một cách hợp lý, mong đợi chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Phụ; hay
(c) Bạn đã cho phép việc sử dụng hoặc tiết lộ cho Mục đích Phụ; hay
(d) việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là bắt buộc hoặc được cho phép theo GDPR, luật pháp Úc, luật có thể áp dụng khác hoặc lệnh của tòa án.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của Bạn đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các Mục đích Chính và Phụ bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.2 của Chính sách này. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng của bạn trong việc sử dụng các dịch vụ của Trang web và Cupid Media.

4.6 Tiết lộ cho các Tổ chức Quốc Tế và người nhận thuộc Quốc gia Bên thứ Ba

Mọi thông tin hồ sơ mà Bạn đã cung cấp cho chúng tôi đều có thể được xem công khai trên hồ sơ của Bạn, bất kể vị trí của người xem. Với việc tạo hồ sơ, Bạn thừa nhận rằng người nhận ở nước ngoài sẽ có thể xem hồ sơ của Bạn.

Để cung cấp hỗ trợ cho khách hàng, thực hiện các chức năng của văn phòng hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống gian lận hoặc cung cấp các dịch vụ cho Bạn, chúng tôi có thể cần cho phép nhân viên hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi (những người có thể ở hoặc có nguồn lực ở quốc gia khác ngoài quốc gia Bạn cư trú) truy cập thông tin hồ sơ, thông tin thanh toán hoặc Dữ liệu Cá nhân khác mà Bạn đã cung cấp.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Tuy nhiên, khi chuyển dữ liệu, vẫn có rủi ro trong việc vi phạm dữ liệu. Có thể có trường hợp Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển đến các Tổ chức Quốc tế và Quốc gia Bên thứ Ba vốn không phải là đối tượng của quyết định tương xứng của Ban Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung. Việc chuyển dữ liệu như vậy là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều khoản Sử dụng Trang web của Cupid Media.

Với việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của Bạn, Bạn rõ ràng cho phép chuyển và xử lý quốc tế các dữ liệu đó theo Chính sách này, với hiểu biết và được thông báo đầy đủ về các rủi ro liên quan đến việc chuyển và xử lý đó.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của Bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.2 của Chính sách này. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng của Bạn trong việc sử dụng các dịch vụ của Trang web và Cupid Media.

Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Tổ chức Quốc tế hoặc người nhận thuộc Quốc gia Bên thứ Ba nếu việc tiết lộ thông tin được yêu cầu hoặc cho phép bởi hoặc theo luật của EU, luật Úc, luật có thể áp dụng áp dụng khác hoặc lệnh của tòa án.

4.7 Thông tin không yêu cầu

Nếu chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi chưa tìm kiếm hay yêu cầu và nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo GDPR, Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) hoặc luật có thể áp dụng khác, thông tin đó sẽ được xử lý phù hợp với các điều khoản của Chính sách này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi xác định rằng việc thu thập Dữ liệu Cá nhân của Bạn là không được phép theo các điều khoản của GDPR, Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) hoặc luật có thể áp dụng khác, thì chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy định danh thông tin đó ngay khi có thể, khi việc làm đó là hợp pháp và hợp lý.

4.8 Thông tin không bảo mật

Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do Bạn cung cấp, lưu và ngoại trừ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào (việc sử dụng được điều chỉnh bởi Chính sách Quyền riêng tư này), sẽ được coi là không bảo mật và không thuộc quyền sở hữu và chúng tôi có thể sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó mà không bị hạn chế. Cụ thể, Cupid Media sẽ sử dụng tài liệu hoặc thông tin (bao gồm mọi thông tin, hình ảnh, video hoặc bản ghi âm trong hồ sơ) mà Bạn đã cung cấp cho chúng tôi để sao chép hồ sơ của Bạn vào bất kỳ trang web hẹn hò thích hợp nào do Cupid Media sở hữu và điều hành. Các thành viên khác hay người dùng khác của Trang web sẽ có thể đọc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do Bạn cung cấp.

4.9 Thông báo

Chúng tôi có quyền gửi thư điện tử cho Bạn về những người phù hợp được đề xuất, thông báo về hoạt động như thông báo có người quan tâm hay thông báo có tin nhắn, khuyến mãi hay ưu đãi, những thay đổi hay bổ sung đối với các dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của các doanh nghiệp liên kết với chúng tôi. Khi Bạn là một thành viên, Bạn có thể quản lý các tùy chọn email của Bạn bằng cách sử dụng các cài đặt trên trang "Thông báo" để tùy chỉnh loại email liên lạc Bạn muốn nhận.

5. Truy cập, chỉnh sửa và tính khả chuyển

5.1 Truy cập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn quyền truy cập theo yêu cầu vào Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi lưu giữ liên quan đến Bạn ngoại trừ trong phạm vi:

(a) việc cho phép truy cập sẽ là bất hợp pháp; hay
(b) việc từ chối truy cập là bắt buộc hay được phép bởi hay theo luật của Liên minh Châu Âu, luật Úc, luật có thể áp dụng khác hoặc lệnh của tòa án.

5.2 Yêu cầu truy cập

Để yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân chúng tôi lưu giữ về Bạn, Bạn phải liên hệ với chúng tôi sử dụng các thông tin liên hệ trong điều 1.2. Sau khi nhận được yêu cầu của Bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn trong một thời gian hợp lý và không muộn hơn một (1) tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu hoặc thông báo cho Bạn biết khi nào chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn Dữ liệu Cá nhân đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu cũng sẽ được cung cấp trong vòng một tháng kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu của Bạn, trừ khi chúng tôi quyết định không cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân đấy. Trong trường hợp chúng tôi quyết định không cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi sẽ cho Bạn biết các lý do dẫn đến quyết định của chúng tôi.

5.3 Tính khả chuyển của dữ liệu

Trong chừng mực không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác và trong trường hợp Bạn đã đưa ra yêu cầu cho chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.2:

(a) trong trường hơp chúng tôi đã sử dụng một phương tiện tự động để xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập theo định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc bằng máy.
(b) sau khi nhận được yêu cầu của Bạn, khi có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ truyền dữ liệu cá nhân của Bạn trực tiếp đến một người giữ dữ liệu khác.

5.4 Thông tin nhạy cảm thương mại

Trong trường hợp việc cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ tiết lộ thông tin đánh giá do chúng tôi tạo ra liên quan đến quá trình đưa ra quyết định nhạy cảm về mặt thương mại, chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn lời giải thích cho quyết định nhạy cảm thương mại đó hơn là việc truy cập trực tiếp vào Dữ liệu Cá nhân đó.

5.5 Sử dụng trung gian

Trong trường hợp chúng tôi không buộc phải cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân thì chúng tôi sẽ, nếu việc đó là hợp lý, xem xét liệu việc sử dụng các trung gian đã được cùng thỏa thuận có cho phép quyền truy cập đủ để đáp ứng các đòi hỏi riêng của chúng tôi hay không.

5.6 Sửa và xóa Dữ liệu Cá nhân

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của Bạn khi cần thiết.

Nếu vì bất kỳ lý do gì Bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi đang lưu giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.2 và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để sửa Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

Nếu chúng tôi quyết định không sửa thông tin của Bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn trong vòng một tháng về lý do từ chối của chúng tôi và các cơ chế có sẵn để Bạn phản đối việc từ chối của chúng tôi.

Nếu chúng tôi sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân về Bạn mà trước đây chúng tôi đã tiết lộ cho một bên khác, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý trong các trường hợp để đưa ra thông báo, trừ khi việc đó là không thể hoặc không hợp pháp.

Nếu Bạn muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn, vui lòng đưa ra yêu cầu của Bạn cho chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.2. Các trường hợp duy nhất mà chúng tôi sẽ không thực hiện các bước hợp lý để xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn là các trường hợp chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu đó theo các quy định khác của Chính sách Quyền riêng tư này, GDPR hoặc vì bất kỳ lý do pháp lý nào khác. Tuy nhiên, việc chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn cũng sẽ dẫn đến việc xóa tài khoản Cupid Media của Bạn và điều đó có nghĩa là Bạn không thể truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

5.7 Từ chối sửa hoặc xóa

Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi khước từ hay từ chối việc Bạn truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn hoặc từ chối sửa hay xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn, chúng tôi sẽ cho Bạn biết lý do cho việc khước từ hay từ chối đó.

5.8 Hạn chế xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế cách chúng tôi đối xử với và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Trong trường hợp chúng tôi thấy hài lòng để việc hạn chế tồn tại, chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn: với sự đồng ý của Bạn; cho việc thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý chống lại Chúng tôi; hoặc để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác.

5.9 Chi phí

Quyền truy cập, xóa và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của Bạn, bao gồm mọi thông tin liên lạc liên quan, thường sẽ được cung cấp miễn phí. Trong trường hợp các yêu cầu của Bạn rõ ràng không có cơ sở hoặc quá đáng về bản chất (đặc biệt là do sự lặp đi lặp lại), chúng tôi có thể quyết định thu của Bạn một khoản phí hợp lý tính đến chi phí hành chính cho việc cung cấp thông tin hoặc liên hệ hoặc việc thực hiện hành động được yêu cầu. Trong trường hợp các yêu cầu của Bạn rõ ràng không có cơ sở hoặc quá đáng về bản chất, chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu của Bạn.

5.10 Quyền phản đối cụ thể

Nếu chúng tôi cần xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà không cần sự đồng ý của Bạn vì lý do:

(a) thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung;
(b) việc thực thi quyền chính thức đã được trao cho chúng tôi; hoặc
(c) trong trường hợp đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba khi làm như vậy;

Bạn sẽ có quyền phản đối việc sử dụng đó.

Nếu Bạn phản đối việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân nhất định của bạn, chúng tôi sẽ tránh xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trừ khi có căn cứ hợp lý thuyết phục cho việc xử lý theo cách khác huỷ bỏ lợi ích, quyền và tự do của Bạn, hoặc cho việc thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Nếu chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này và quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích quảng cáo trực tiếp (mà Bạn đã cho phép), Bạn có quyền phản đối việc sử lý như vậy bất cứ lúc nào. Khi nhận được phản đối, ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các mục đích quảng cáo trực tiếp.

6. Khiếu nại

6.1 Đưa ra khiếu nại

Nếu Bạn tin rằng chúng tôi đã sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách trái với Chính sách này hoặc vi phạm luật có thể áp dụng, thì Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ at privacy@cupidmedia.com. Nếu Bạn ở Liên minh Châu Âu và có khiếu nại về Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện Châu Âu VeraSafe của chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ có trong điều 1.2 của Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý liên quan trong khu vực pháp lý của Bạn. Nếu Bạn không biết chắc ai là cơ quan quản lý có liên quan của Bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ Bạn.

6.2 Phản hồi của chúng tôi

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của Bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn bằng văn bản về hành động mà chúng tôi có ý định thực hiện liên quan đến khiếu nại của Bạn và sẽ cung cấp cho Bạn chi tiết về những hành động tiếp theo mà Bạn có thể thực hiện nếu Bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi.

7. Các định nghĩa

" Việc thu thập" có nghĩa là việc Thu thập Dữ liệu Cá nhân của Bạn.

"Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung""GDPR" có nghĩa là Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc chuyển tự do dữ liệu và huỷ bỏ Hướng dẫn 95/46/EC.

" Tổ chức quốc tế " có nghĩa là một tổ chức và các cơ quan trực thuộc được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế hoặc bất kỳ cơ quan nào khác được thành lập theo hoặc trên cơ sở thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

"Quốc gia Bên thứ Ba" có nghĩa là một quốc gia không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu.

"Personal Data" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân có thể định danh ("chủ thể của dữ liệu"); một thể nhân có thể định danh là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến thông tin định danh như tên, số chứng minh nhân dân, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của thể nhân đó và bao gồm Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt.

"Xử lý" có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc các hoạt động nào được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân hoặc các dữ liệu cá nhân, cho dù có bằng phương pháp tự động hay không, như việc thu thập, việc ghi lại, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc hủy bỏ.

" Mục đích" có nghĩa là mục đích Chính và Phụ.

"Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt" có nghĩa là dữ liệu cá nhân tiết lộ thông tin chủng tộc hay dân tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, thành viên công đoàn, lý lịch tư pháp của Bạn, dữ liệu di truyền và sinh trắc học nhằm mục đích xác định duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của Bạn.

"Bên thứ Ba" có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác ngoài chủ thể của dữ liệu, người quản lý, người xử lý và những người, dưới quyền trực tiếp của người quản lý hoặc xử lý được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

"Trang web Liên quan" có nghĩa là bất kỳ trang web nào khác được Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 sở hữu, điều hành hoặc quản lý.

"Bạn" có nghĩa là cá nhân, người mà chúng tôi đang thu thập Thông tin.