Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Quản Lý Hình Ảnh

Hỏi

Làm thế nào để thêm ảnh vào hồ sơ của tôi?

Đáp
Chúng tôi đưa ra nhiều tuỳ chọn cho bạn thêm ảnh vào hồ sơ. Bạn có thể truy cập trang Quản lý hình ảnh của bạn bằng cách nhấp vào đây, hay bằng cách chọn "Ảnh" từ trình đơn Chỉnh sửa hồ sơ trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Từ trang Quản lý hình ảnh của bạn, bạn có thể thêm ảnh trực tiếp từ máy tính của bạn hay chép ảnh từ tài khoản Facebook của mình. Nếu những tuỳ chọn này không phù hợp với bạn, bạn có thể nhấp vào liên kết "Không thể tải ảnh? Hãy thử các lựa chọn thay thế này »" để xem những tuỳ chọn khác cho bạn.