Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Thư

Hỏi

Tôi được thông báo rằng tôi nhận được một thư, nhưng tôi không thể thấy nó

Đáp
Nếu bạn đã nhận được thông báo rằng bạn có thư mới nhưng bạn không thể thấy thư trong Hộp thư đến của mình, điều này có thể do một trong các lý do sau:
  • Hồ sơ của hội viên đó đang chờ được phê duyệt
  • Hội viên đó đã tạm thời bị xoá khỏi trang web vì vi phạm điều khoản và điều kiện của chúng tôi
  • Hội viên đó đã xoá hồ sơ của họ khỏi trang web
  • Hội viên đó đã bị xoá vĩnh viễn khỏi trang web vì vi phạm điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Chúng tôi khuyên bạn nên chờ 24 giờ và kiểm tra lại. Nếu bạn vẫn không thể thấy thư và bạn cho rằng không có lý do nào trên đây được là đúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.