Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Tuỳ Chọn Quyền Hội Viên và Thanh Toán

Hỏi

Tôi đang gặp các vấn đề kỹ thuật với việc thanh toán của tôi

Đáp
Nếu việc thanh toán của bạn đã thành công nhưng bạn vẫn không thể sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đăng xuất và sau đó đăng nhập lại để bắt đầu một phiên hoạt động mới. Hơn nữa, ThaiCupid.com đòi hỏi một số cài đặt trình duyệt internet và chương trình nhất định để làm việc một cách chính xác. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin.

Nếu bạn đang gặp lỗi, hoặc là vẫn không thể sử dụng ThaiCupid.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi.